• <blockquote id="wi2cg"></blockquote>
 • <code id="wi2cg"></code>
 • <u id="wi2cg"><acronym id="wi2cg"></acronym></u>
 • <sup id="wi2cg"><kbd id="wi2cg"></kbd></sup><acronym id="wi2cg"><kbd id="wi2cg"></kbd></acronym><acronym id="wi2cg"><kbd id="wi2cg"></kbd></acronym>
 • 当前位置:主页  >> 试题中心   
  试题中心

  2021年各省公务员考试备考:历年真题大全

  http://www.ingecotec.com       2020-12-20 21:11      来源:公考通
  【字体: 】              

   点击进入:pc端 公务员在线题库

   

   历年真题是考生备战公务员考试的首要乃至唯一依据,如果把命题人的命题思路视为一个“黑箱”的话,那么真题则为考生提供了命题者的思维是如何演绎的最佳样本,为此本文整理了历年各省及国家公务员考试真题。当然考生也利用标准预测卷进行自测,找出自己薄弱环节的同时也可以保持大考的感觉。 

   

  全国各省市历年真题大全

  地区

  科目

  年份

  国家

  行测

  2021年副省级 2020年副省级 2019年省级以上

  2018年省级以上

  2017省级以上

  2016省级以上

  2015省级以上

  2014年
  2021年地市级 2020年地市级 2019年地市级

  2018年地市级

  2017地市级

  2016地市级

  2015地市级

  申论

  2021年副省级 2020年副省级 2019年省级以上

  2018年省级以上

  2017省级以上

  2016省级以上

  2015省级以上

  省部级

  2021年地市级 2020年地市级 2019年地市级

  2018年地市级

  2017地市级

  2016地市级

  2015地市级

  地市级

   

  江苏

  科目

  2021年 2020年 2019

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  行测

  A类 B类 C类

  A类 B类 C类

  A类 B类 C类

  A类 B类 C类

  A类 B类 C类

  A类 B类 C类

  A类 B类 C类

  A类 B类 C类

  申论

  A类 B类 C类 A类 B类 C类

  A类 B类 C类

  A类 B类 C类

  A类 B类 C类

  A类 B类 C类

  2015年

  2014年

   

  浙江

  行测

  2021年 A类 B类 A卷 B卷 2018年 2017年 2016年 A类 B类 2014年

  申论

  2021年 B类 A卷  B卷 2018年 2017年 2016年 A类 B类 2014年

   

  山东

  行测

  2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

  申论

  2021年 A卷 B卷 A卷 B卷 A类 B类 C类 2017年 2016年 2015年 A类 B类 C类

   

  河北

  行测

  2021年 2020 县级 乡镇 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

  申论

  2021年

  /

  县级 乡镇 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

   

  福建

  行测

  2021年

  2020年

  2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

  申论

  2021年

  县级 乡镇

  2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

   

  云南

  行测

  2021年 2020 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

  申论

  乡镇 县级 / 2019年 乡镇 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

   

  广东

  行测

  2021年

  2020

  2019

  2018年

  2017

  2016

  2015年

  2014年

  广东

  广东

  广东 深圳

  广东 深圳 广州

  广东  广州

  广东 深圳 广州

  广东 深圳 广州

  广东  深圳 广州

  申论

  2021年

  /

  2019

  2018年

  2017

  2016

  2015年

  2014年

  县级 乡镇

  广东

  深圳

  广东

  深圳

  广东 深圳 广州

  广东  广州

  广东 深圳 广州

  广东 深圳 广州

  广东 深圳 广州

   

  江西

  行测

  2021年 省级 县级 县级 乡镇 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

  申论

  市县 省级 市县 乡镇 县级 乡镇 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

   

  天津

  行测

  2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年

    上半年  下半年

  2014年

  申论

  市级 区县 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

   

  辽宁

  行测

  2021年 2020 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

  申论

  A卷 B卷 A卷 B卷 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

   

  湖南

  行测

  2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

  申论

  2021年 / 乡镇 乡镇 2017年 2016年 2015年 2014年

   

  广西

  行测

  2021年 2020 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

  申论

  2021年 / 2019年 A类 B类 2017年 2016年 2015年 2014年

   

  安徽

  行测

  2021年 2020 2019 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

  申论

  A卷 B卷 C卷 A卷 B卷 C卷 A卷 B卷 A类 B类 2017年 2016年 2015年 A卷 B卷

   

  重庆

  行测

  2021年 2020 2019年 2018年 2017年 上半年 下半年 上半年 上半年 下半年

  申论

  2021年 申论一卷 2019年 1卷 2卷 2017年 2016年 2015年 上半年 下半年

   

  黑龙江

  行测

  2021年 2020 省直 县乡 公检法 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

  申论

  市县 乡镇卷 县乡 公检法 省直 公检法 2017年 2016年 2015年 2014年

   

  甘肃

  行测

  2021年 2020 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

  申论

  2021年 / 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

   

  山西

  行测

  2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

  申论

  乡镇 县级 省级 乡镇 乡镇县级 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

   

  陕西

  行测

  2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

  申论

  2021年 / 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

   

  北京

  行测

  区级 乡镇 区级 乡镇 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

  申论

  区级 乡镇 区级 乡镇 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

   

  贵州

  行测

  2021年 2020 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

  申论

  2021年 / A卷 B卷 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

   

  河南

  行测

  2021年 2020年 2019年 无考试 2017年 2016年 2015年 2014年

  申论

  县级 乡镇 县级 2019年 无考试 2017年 2016年 2015年 2014年

   

  湖北

  行测

  2021年 2020 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

  申论

  县级 县级 乡镇 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

   

  海南

  行测

  2021年 2020 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

  申论

  2021年 县级 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

   

  吉林

  行测

  2021年 2020 甲级 乙级 甲级 乙级 2017年 甲级 乙级

  上半年 甲级 乙级

  下半年 甲级 乙级

  甲级 乙级

  申论

  乙卷 甲卷 乙卷 甲级 乙级 甲级 乙级 2017年 甲级 乙级 上半年 甲级 乙级

  下半年 甲级 乙级

  甲级 乙级

   

  宁夏

  行测

  2021年 2020 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

  申论

  2021年 / 待更新 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

   

  青海

  行测

  2021年 A卷 B卷 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

  申论

  2021年 / 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

   

  四川

  行测

  2021年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 2017年 2016年 上半年 下半年 上半年 下半年

  申论

  2021年 C卷 上半年 下半年 上半年 下半年 2017年 2016年 上半年 下半年 上半年 下半年

   

  上海

  行测

  2021年 A卷 B卷

  A卷 B卷

  A卷 B卷

  A卷 B卷 A卷 B卷 A卷 B卷 A卷 B卷

  申论

  A卷 B卷 A卷 B卷

  A卷 B卷

  A卷 B卷

  A卷 B卷 A卷 B卷 A卷 B卷 A卷 B卷

   

  新疆

  行测

  2021年 新疆 新疆  兵团 2018年 兵团 2017年  兵团 2016年 2015年 兵团 2014年 兵团

  申论

  2021年 / 待更新 2018年 兵团 2017年  兵团 2016年 2015年 兵团 2014年 兵团

   

  西藏

  行测

  2021年 / 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

  申论

  2021年 / 待更新 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

   

  内蒙

  行测

  2021年 2020公安 行测 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

  申论

  2021年 / 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

   

   >>> 公考通APP下载 

  公考通APP下载

  扫一扫图中二维码或直接点击图片下载